lessphp fatal error: load error: failed to find E:\wamp\www\projects\charitylahava/wp-content/themes/charity-lahava/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find E:\wamp\www\projects\charitylahava/wp-content/themes/charity-lahava/style.less Charity LAHAVA - Tổ chức phi lợi nhuận

01/

Ước mơ
Khi ai đó hỏi về những mơ ước, hầu hết chúng ta sẽ nói về những điều lớn lao, những hoài bão cao xa trong tương lai. Thế nhưng đối với một cô bé nghèo thì ước mơ thật vô cùng giản dị: em cần một đôi dép

02/

Gia đình
Đó là thứ tưởng chừng như ai cũng có thể có được, một người cha, một người mẹ, một mái ấm nhỏ nhoi...Nhưng không, đối với nhiều đứa trẻ, gia đình của chúng là trại mồ côi.

03/

Tương lai
Tương lai của chúng ta sẽ là kỹ sư, là bác sĩ, là doanh nhân...Nhưng khi được hỏi về tương lai của một đứa trẻ khuyết tật, một đửa trẻ mồ côi là gì, thì hầu như rất ít câu trả lời.

04/

HÀNH ĐỘNG
Hãy bắt đầu giúp họ bằng một hành động.

KHÔNG AI TRỞ NÊN NGHÈO KHÓ BỞI SỰ CHO ĐI!